Photos of น้ำตกดาดฟ้า

by Vkontakte User

กระต่ายหมายจันทร์ ทำไมสูงเกินใขวขว้า แต่ก็รู้ดีว่า จันทร์จะมาส่งให้เราเห็นทุกๆ เช้า ก่อนอาทิตย์ขึ้นเสมอๆ ชั่งซื่อสัตย์ ต่อกันมากมาย ทำไมเราต้องมองจันทร์ ต้องการคนนางฟ้าอยู่บนจันทร์ ชั่งสง่างาม นวลละออ จะรอเธอทุกเช้านะจันทร์ (อตีดแฟนเก่าเธอชื่อจันทร์) เธอจากไปแล้ว ขอให้เทออยู่จันทร์ตลอดไป.
น้ำตกดาดฟ้า is a tourist attraction, one of the Waterfalls in Ban Ton Sathon, Thailand. It is located: 44 km from Nasan, 105 km from Surat Thani, 710 km from Hat Yai. Read further
Post a comment
Arrange By:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown on this image

Important copyright information